1 / 32 Next Page
Information
Show Menu
1 / 32 Next Page
Page Background

nummer 11 - 2017

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

• ACOM: Ledenraadpleging onderhandelaarsresultaat AVW

• Bonden: Extern meldpunt en extern onderzoek misstanden Defensie

• Veteranen: Stand van zaken betreffende schadevergoedingen

MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN