Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

ME D E Z E GG E N S C HA P

In de douches zit schimmel, ik moet binnen 2 weken mijn legeringska-

mer uit, er is wel gelegenheid om van burger naar militair tenue om te

kleden maar dat is helemaal aan de andere kant van de kazerne, ik wil

dichter bij mijn werkplek kunnen omkleden, enz..

Iedereen voor de medezeggenschap en de in

Zomaar een paar opmerkingen die wij als

ACOM weleens binnen krijgen met de vraag

of wij daar iets aan kunnen doen. Steevast

verwijzen wij de mensen dan door naar de

medezeggenschap. Het Hoofd diensteenheid

(HDE) of de basiscommandant, in het geval

dat er meerdere eenheden op één locatie

werken en/of gehuisvest zijn, moet met zijn

medezeggenschap overleggen over zaken die

te maken hebben met het woon- en leefkli-

maat op zijn/haar locatie.

MC of LMC?

Is er sprake van één eenheid op een locatie

dan is het Hoofd diensteenheid verantwoor-

delijk en moet deze de eigen medezeggen-

schapscommissie (MC) bij het onderwerp

betrekken.

Is er echter sprake van meerdere eenheden

op een locatie dan is de Basiscommandant

(BC) verantwoordelijk en moet deze de

Locatie MC (LMC) bij het onderwerp betrek-

ken. In de LMC zitten vertegenwoordigers

vanuit alle MC’s waarvan eenheden op die

locatie zijn gehuisvest.

Ken en informeer uw MC(-leden)

Buiten overleg over het woon- en leefklimaat

op de Defensielocaties door de LMC heeft de

MC van elke eenheid een veelheid aan

onderwerpen waar met het HDE wordt

overlegd. Te denken valt aan arbeidstijden,

verschuivingen in een al vastgesteld rooster

horen daar ook bij, de werkwijze bij de

eenheid, werkoverleg, veiligheid en welzijn bij

de eenheid en nog meer. Het is dan ook

belangrijk voor iedere werknemer bij Defensie

om zijn/haar MC en MC-leden te kennen, te

weten op welke mailadressen en telefoon-

nummers zij te bereiken zijn.

Ook voor zaken die (nog) niet erg storen is het

belangrijk dat de MC weet wat er leeft bij de

eenheid. Uiteraard geldt datzelfde ook voor het

HDE. Deze twee, MC en HDE kunnen niets

aanpassen als zij niet weten dat de medewer-

ker dat zou willen. Met andere woorden laat

als werknemer bij de eenheid af en toe richting

MC horen wat eventuele punten van aanpas-

sing zouden kunnen zijn in het werk, het

werkproces, de leefomgeving enz.

Meehelpen als lid werkgroep

Als iemand geen MC lid wil zijn maar wel de

MC wil helpen bij haar werk, dan kan deze

persoon aan de MC vragen of hij/zij mee mag

doen als werkgroep lid. Iemand kan voor heel

even voor een specifieke expertise of voor de

tijd dat het iets makkelijker in combinatie met

het werk kan, werkgroep lid worden. Het

voordeel van werkgroep lid zijn, is dat dat

recht geeft op een aantal uren voorbereiding

van MC-zaken en het bezig zijn met MC-

zaken. Ook geeft het recht op een aantal

dagen medezeggenschapsscholing in een

jaar. Voor iemand die bijzonder geïnteresseerd

is in de medezeggenschap maar eerst een

beetje mee wil helpen en te weten wil komen

wat het MC-werk inhoudt, voor zich er vol op

te willen storten, geeft dat de mogelijkheid

om bijvoorbeeld een basiscursus te volgen op

het medezeggenschapsvlak.

Te volgen cursussen als individu

vanuit de MC zijn:

• BMD en het spel: voor startende MC-leden

• Aan de slag met Arbo

• Invloed op de RI&E (Risico-inventarisatie en

-evaluatie)

• Actief meedenken over arbeidstijden

• Samen een reorganisatie in goede banen

leiden

• Jouw persoonlijke beïnvloedingsstijl

• Jouw onderhandelingskracht

• Krachtig argumenteren

• Presenteren doe je zo!

• Van discussie naar dialoog

• Respons en draagvlak in jouw eenheid

• Nieuwe media, nieuwe kansen.

Met de MC samen kan het werkgroep lid ook

een specifiek op de noden van de eenheid

aangepaste cursus volgen. Mogelijkheden om

de collega’s te steunen door MC-werk en ook

10