Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

zet van de medezeggenschap voor iedereen

zelf wat zaken bij te leren. Goed voor de

groep en goed voor het individu dus.

Alle collega’s voor de MC

Hoe meer werknemers bij Defensie weten

wat voor werk de MC verzet, hoe makkelijker

en succesvoller het MC-werk wordt. Op die

manier komen zaken die bij de MC horen

eerder bij de MC en misschien wel op zo’n

tijdstip dat er nog wat te wijzigen valt.

Aan te pakken problemen

Denk aan het voorbeeld genoemd aan het

begin van dit artikel van degene die te horen

heeft gekregen dat hij/zij binnen twee weken

de spullen uit de legeringskamer verwijderd

moet hebben. Soms wil het wel misgaan met

de communicatie en krijgt iemand niet twee

weken van te voren te horen dat de kamer

leeg moet maar een paar dagen van te voren.

Iemand was ziek bijvoorbeeld en het bericht

is alleen intern via de mail verspreid, of

iemand is op uitzending geweest en heeft

nog verlof.

In het goede geval is de (Locatie) MC op de

hoogte gesteld van het feit dat er enkele/

meerdere legeringskamers ontruimd moeten

worden in verband met bijvoorbeeld een

opknapbeurt. Dit bericht is dan ruimschoots

voor de ontruimingsdatum gemeld. In dat

geval kan de MC vragen/controleren hoe

degenen die hun kamers leeg moeten halen

geïnformeerd worden en of er geen groepen/

enkelingen vergeten worden. Is het deson-

danks misgegaan kan de MC het HDE of de

basiscommandant wijzen op de zaken die

fout zijn gegaan en die fout voor de toekomst

voorkomen. In de tussentijd kan de MC de

eventuele ontruiming begeleiden of controle-

ren of dit op juiste wijze geschiedt.

Voor wat betreft het omkleden

van burger naar militair tenue

kan de MC hier alleen iets aan

doen als ze weet dat het

knelpunt nog speelt. Geen

bericht goed bericht. Bij het

slechte bericht zal de MC in het

overleg met het HDE en/of de

basiscommandant vragen om

een betere oplossing, een

omkleedmogelijkheid dichter bij

de werkplek. En

en passant

kan

dan ook gevraagd worden naar

ruimte om de burgerkleding op

te bergen.

Als laatste voor wat betreft de

schimmel in de doucheruimte.

Die moet in ieder geval gemeld worden zowel

wel bij degene die het onderhoud van het

gebouw in zijn beheer heeft als bij de (locatie)

MC en het HDE of de basiscommandant. Hier

zal overleg volgen tussen MC en HDE of

basiscommandant met de preventiemede-

werker en/of de Arbofunctionaris. Hier zijn

namelijk 2 zaken die moeten worden aange-

pakt. Dat is het reinigen van de doucheruimte

en het gebruik zelf van de doucheruimte.

Misschien ook wel een derde namelijk het

aanpassen van de ruimte zodat de damp

makkelijker weg kan zonder dat dit schimmel

tot gevolg heeft.

Al met al onderwerpen die in de MC en door

de MC met het HDE of de basiscommandant

worden besproken en geëvalueerd, gecontro-

leerd.

MC voor allen

Zo is de medezeggenschap op vele markten

thuis en is het belangrijk en in het voordeel

van de medewerkers bij Defensie dit te

weten.

Overzicht MC-verkiezingen

Defensie- Eenheid

Verkiezingen Opgeven

onderdeel

voor

BS

MIVD

28 november Gesloten

DOC

DCHR

18 januari

7 december

DOC

DC Org & Formatie/DPOD/DOSCO

18 januari

7 december

CLAS Army Preposition Stock (APS) Eygelshoven 11 december Gesloten

CLAS Land Training Centre (LTC)

15 januari

4 december

CLAS Staff Support Battalion 1GNC (StSptBn)

17 januari

8 december

CZSK First Marine Combat Group 1MCG

14 november Gesloten

A l l e n v o o r é é n e n é é n v o o r a l l e n

11