Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

ac t i e

G e s l a a g d e ‘ b e l e g e r i n g ’ m i n i s t e r i e v a n D e f e n s i e

Loeiende sirenes: Klok slaat

twaalf voor de krijgsmacht

Het was schitterend terrasweer. Maar daar hadden de militairen en hun burgercol-

lega’s op (het) Plein in Den Haag, amper oog voor. De in rap tempo gevormde

‘cohort’ van zo’n 100 man werd in vier groepen opgedeeld, - elk aangevoerd door

een coördinator -, waarna men zich vastberaden posteerde voor de vier uitgekozen

in- en uitgangen van het ministerie van Defensie.

De meeste aandacht (met name

van het op 15 september jl. goed

opgekomen journaille) trok de

afsluiting van de statige bordesin-

gang van het ministeriële hoofd-

pand aan (het) Plein pal tegenover

het gebouw van de Tweede Kamer.

De aangekondigde ‘belegering’ van

het departement was begonnen.

Met “militaire precisie” uitgevoerd,

schreef dagblad Trouw, waarvan de

verslaggever vaststelde dat

militairen zich ook in de uitvoering

van vakbondsacties in alle opzichten

militair tonen.

De actie die een kleine twee uur

duurde werd om het kwartier

opgeluisterd en kracht bijgezet met

loeiende sirenes, - een indringend

signaal dat de klok twaalf geslagen

heeft voor de krijgsmacht.

Acties met kartelrandjes

De samenwerkende bonden van

Defensiepersoneel in actie,

organiseerden de tijdelijke blokkade

van het ministerie om (nog meer)

publieke aandacht te vragen voor

hun alleszins gerechtvaardigde

eisen. Een gepast en respectvol

arbeidsvoorwaardenakkoord,

wegwerken van de duizenden

vacatures en het op peil brengen en

vervangen van (verouderd) materi-

eel en munitie.

Het is, op de keper beschouwd,

actievoeren tegen heug en meug.

“Actievoeren zit niet zo in onze

genen”, mocht ACOM Journaal

keer op keer op ‘de actievloer’

optekenen. “Maar we staan hier

omdat we niet anders kunnen.” De

bonden zagen zich namelijk genood-

zaakt de tot nog toe gevoerde

‘publieksvriendelijke’ acties van wat

kartelrandjes te voorzien om niet

achteloos als ‘papieren tijgers’

weggezet te worden in de hoek der

volstrekte machteloosheid. Immers

in het actiearsenaal van de vakorga-

nisaties die leden van de krijgs-

macht organiseren is het stakings-

wapen niet voorradig.

De collega’s van de KMar waren

bereid de actiekastanjes uit het vuur

te halen met hun stiptheidsacties

op de luchthavens van Eindhoven

en Rotterdam-Den Haag.

Goodwill

acties waarbij ervoor werd gewaakt

de reizigers tegen zich in het harnas

te jagen. Dat gold in feite ook voor

de blokkadeacties bij het ministerie.

Collega’s die per se de gebouwen

aan het Plein c.q. Kalvermarkt

wilden betreden werd geen

strobreed in de weg gelegd.

‘Incapabele minister’

De verhalen die gedeeld werden

met de pers en de omstanders

kwamen steevast neer op de

ongekende loyaliteit jegens de

werkgever. De onverwoestbare

mentaliteit dat elk karwei geklaard

kan worden, - hoe omvattend en

diep insnijdend de bezuinigingen

ook waren en zijn. “Wij klaren het

wel!” En daarom schrijnt en steekt

het te meer dat Defensie zo’n

onwaardig en beledigend eindbod

op tafel heeft gelegd. Waar blijft de

erkenning en waardering voor het

goud van de organisatie waar de

leiding (politiek en militair) de mond

vol van heeft. Mede hierom

verlaten veel collega’s/kameraden

de krijgsmacht met alle werklast- en

werkdruk-gevolgen van dien voor

de achterblijvers.

Herculisch aandoende taak

Men ziet reikhalzend uit naar een

“echt capabele minister” die pal

staat voor Defensie en niet bang is

om met de vuist op tafel te slaan in

de ministerraad als het nodig is.

Maar ook de opvolger (naar verluidt

loopt CDA-Kamerlid en defensie-

specialist Knops zich warm in de

coulissen) van de inmiddels

afgetreden minister Hennis, wacht

een herculisch aandoende taak.

Grote manifestatie

De blokkadeactie bij het ministerie

van Defensie werd rond één uur

beëindigd. Maar er staan nog meer

acties op het programma van de

samenwerkende bonden als

Defensie geen krimp geeft en blijft

volharden in zijn onwaardige,

respectloze eindbod.

Een stiptheidsactie op Schiphol

staat op de rol en op 2 november

a.s. is het centrum van Den Haag

opnieuw het decor van een grote

manifestatie van militairen en

burgermedewerkers van Defensie.

12