Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

A L G EME E N

12

Pensioenen en al wat ermee

samenhangt nader geduid

Ben Groen, ‘onze man’ in het verantwoordingsorgaan van ABP, bekijkt en bespreekt

in deze en komende edities van ACOM Journaal een aantal zaken die van belang zijn

voor uw pensioen. Hij trapte in AJ#09-19 af met de ‘dekkingsgraad’ waarmee de

hoogte van uw pensioenuitkering staat of valt.

Pensioenfondsen zoeken

oplossingen om korten te

voorkomen

Het was me ‘t weekje wel. Terwijl ik me aan het voorbereiden was

om een verhaal te maken over de mogelijke oplossingen en de

gevolgen van de actuele ontwikkelingen rond de pensioenen,

begon dr. Klaas Henderikus Willem Knot te knetteren.

Als president van De Nederland-

sche Bank (DNB) is Klaas Knot

toezichthouder op de pensioen-

fondsen en een belangrijke

speler als het gaat over de

benoeming van de besturen van

de fondsen. Bovendien bewaakt

hij, op basis van de pensioenwet,

de toepassing en uitvoering van

het Financieel Toetsing Kader

(FTK). De mededelingen van

DNB zijn dus voor de toekomst

van de pensioenen van belang.

Hard en duidelijk

De boodschap van dr. Knot was

hard en duidelijk: Meteen korten,

korte pijn is beter dan lang

zeuren. Hiermee lijkt de pijn van

de huidige malaise vooral naar de

gepensioneerden te worden

gelegd. Het gaat echter veel

verder: Ook de toekomstige

pensioenen van de deelnemers

die nog werken krijgen deze

korting. Dit laatste beginnen ook

steeds meer werkenden te

beseffen.

Wat ik persoonlijk te betreuren

vind, is dat andere mogelijkhe-

den om ook aan de veranderings-

knoppen te draaien, niet in

overweging lijken te zijn geno-

men. Het FTK met de huidige

instelling van de knoppen zal dus

ook hierna weer dezelfde

problemen opleveren. Een

structureel andere aanpak van

het kijken in de glazen bol wordt

niet aangedurfd.

Neerwaartse blik

De rekenrente (de prudente

rente) met als basis de commer-

ciële rente op de markt negeert

nog steeds (op basis van het

FTK), het daadwerkelijk behaalde

rendement. Tussen de ‘kampen’

gaat het vooral over de grote

verschillen die ontstaan door de

gedwongen neerwaartse blik.

Ik was dan ook blij verrast dat

een van de belangrijke verant-

woordelijken voor de behaalde

resultaten van het ABP, drs. C.M.

(Corien) Wortmann-Kool, de

voorzitter van ABP, het nodig

vond om de opmerkingen van

DNB van een kanttekening te

voorzien. Het pensioenakkoord

immers zou een toekomstgericht

pensioen aankondigen. Om

meteen na dat akkoord weer de

knellingen van het FTK op tafel te

gooien - wederom zonder met de

werkelijk behaalde rendementen

in de laatste 10 jaar rekening te

houden -, was haar blijkbaar te

gortig. Onnodig korten is niet

nodig. Politiek grijp in want onze

fondsen zijn wel degelijk gezond.

Tijd voor actie

Zij was overigens niet de enige:

Bij het tv consumentenprogram-

ma Radar had maandag (23-09-

19) al directeur Borgdorff van

collega-fonds PFZW zich gemeld.

In het verhaal over de negatieve

rente gaf ook hij een duidelijk

signaal af over de werkelijk

behaalde rendementen. Die

resultaten zijn vergelijkbaar met

die van ABP.

Ook de oud-president van DNB,

dr. Nout Wellink, de voorganger

van Klaas Knot, pleit voor

versoepeling van de rekenregels.

Hij zei dat op 30 september jl. in

het radioprogramma ‘1 op 1’. “Er

kan een spanningsveld ontstaan

tussen de rendementen die een

lange periode heel goed zijn en

wat de bestaande rekenregels

opleveren die erg uitgaan van de

rente alleen”, luidt de opvatting

van Wellink.

Dit is dan ook het moment om te

kijken wat de verschillende

politieke partijen gaan roepen.

De groep die last heeft van de

regels van het FTK is immers

veel groter dan de gepensioneer-

den. Ik zou zeggen: Tijd voor

actie. Zoek zo mogelijk uw

politieke vrienden en kennissen

op en laat u horen.

U weet het: U heeft de pensioen-

fondsen aan uw zijde. Zij immers

geven aan dat zij met een

oplossing kunnen komen die

onnodig korten kan voorkomen.

Zie ook

ABP.NL