Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

Lid worden, zijn en blijven…

de voordelen van het lidmaatschap:

1. De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede

arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele

belangenbehartiging en rechtshulp.

2. Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:

- pensioenen,

- sociale zekerheid en

- ziektekosten.

3. Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies

of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden.

4. Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het

verantwoordingsorgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid

van het pensioenfonds.

5. Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de

fiscus.

6. Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur. Indien gewenst komen wij

daarvoor bij u thuis.

7. De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.

Maar uw bond biedt u nog meer:

Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is

geraakt, reikt ACOM

een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke Bijstand.

Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als

dé specialist

op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of het

nu gaat om uw legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u

een compleet servicepakket met zeer

scherpe premies

en

uitstekende

voorwaarden

. Ook voor uw hypotheek en andere financiële zaken bent

u bij Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres!

ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van

Delissen Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij

in militaire strafzaken, zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht,

in zaken van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen. Bel gerust voor een

gratis advies. Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde

tarieven. U bent ook welkom als u in aanmerking komt voor ‘toevoeging’

(pro deo). Contact: tel. 070-3115411,

www.delissenmartens.nl

DFD: De Financiële Dienstverleners; dé specialist voor militair en

burgermedewerker. Uw risico is onze uitdaging! De uitzendingen naar

Afghanistan of de West, de GVA, de eerste autoverzekering, of de

hypotheek (óók de BBT-er). U verzekert ze allemaal bij DFD. Nu en in de

toekomst.

Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en

de vakbonden voor Defensiepersoneel.

Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De

doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide

collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

Zorgzaam is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft

gehad met Defensie. Ook partners en gezinsleden en medewerkers van

vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base Support

kunnen een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten.

Opzeggen lidmaatschapACOM

Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van

twaalf maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit

lidmaatschapsjaar hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van

een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd

voor eenzelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk

(dus niet per e-mail) plaats te vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie

maanden voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar door de ACOM te

zijn ontvangen.

2