Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

Lid worden, zijn en blijven…

de voordelen van het lidmaatschap:

1. De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de

werkgever goede arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde

juristen klaar voor individuele belangenbehartiging en rechtshulp.

2. Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:

- pensioenen,

- sociale zekerheid en

- ziektekosten.

3. Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies

of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden.

4. Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is

aangesloten, zitten in het verantwoordingsorgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP.

Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid van het pensioenfonds.

5. Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel

betaalt aan de fiscus.

6. Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur. Indien gewenst

komen wij daarvoor bij u thuis.

7. De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.

Maar uw bond biedt u nog meer:

Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt, reikt ACOM

een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke Bijstand.

Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als dé specialist

op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of het nu gaat om uw

legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u een compleet servicepakket met

zeer

scherpe premies

en

uitstekende voorwaarden

. Ook voor uw hypotheek en andere

financiële zaken bent u bij Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres!

ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van Delissen Martens in

Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in militaire strafzaken, zaken op het

gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen.

Bel gerust voor een gratis advies. Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde

tarieven. U bent ook welkom als u in aanmerking komt voor ‘toevoeging’ (pro deo).

Contact: tel. 070-3115411,

www.delissenmartens.nl

DFD: De Financiële Dienstverleners; dé specialist voor militair en burgermedewerker. Uw

risico is onze uitdaging! De uitzendingen naar Afghanistan of de West, de GVA, de eerste

autoverzekering, of de hypotheek (óók de BBT-er). U verzekert ze allemaal bij DFD. Nu en in

de toekomst.

Opzeggen lidmaatschapACOM

Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden, welke

aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar hoeft dus niet samen te vallen

met het begin en einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend

verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (dus niet per

e-mail) plaats te vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het

lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.

2