Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

UW VOO R Z I T T E R

INHOUD

Inleveren kopij ACOM Journaal

#06: 28 mei

#07/08: 25 juni

ACOM de Bond van

Defensiepersoneel

@ACOM_Mil_Bond

@LeonvdHulst

Leon van der Hulst

Medezeggenschap: HDE,

MC en medewerkers

van Defensienota naar

Visiedocument.

IGK: ‘Een koning zonder

rijk of sanctie-arsenaal

maar met veel (moreel)

gezag en invloed’.

Rechtspositie:

Schending integriteit

binnen Defensie: hoe

hiermee om te gaan?

Eindelijk gerech-

tigheid inzake

contracten

‘Individuele Inzet

Reservisten’

bij het CLAS.

GEENWOORDEN MAAR DADEN. Dat is een bekend

gezegde en (voetbal) lied (vooral in Rotterdam). De

minister en staatssecretaris van Defensie kennen vast

deze uitdrukking wel en doen daar dan ook volop aan

mee.

Na de presentatie van de Defensienota wordt deze

gelijk omgezet in daden. In de afgelopen periode heb

ik alvast 17 materieelprojecten langs zien komen.

Verpakt en vervat in ‘A-brieven’ (grote materieelprojec-

ten) aan deTweede Kamer. Deze brieven gaan over

aanschaf van nieuwe wapensystemen, vervanging en

midlife

updaten van bestaande projecten.

In een van de brieven schrijft de minister dat in de

periode 2018-2033 in totaal € 43 miljard geïnvesteerd

gaat worden. Goed om dit allemaal te vernemen.

Onze collegae verdienen het dubbel en dwars om

met de beste spullen hun werk te kunnen doen.

Maar nu komt het!Welk personeel moet deze

systemen allemaal gaan bedienen? In de personeels-

rapportage wordt namelijk aangegeven dat het aantal

vacatures steeds groter wordt. Bovendien zie ik ook

nog allerlei reorganisaties langskomen met een

formatie-uitbreiding. Met andere woorden: Nóg meer

vacatures.

Een ander verhaal in DeTelegraaf van 7 mei jl. Hierin

wordt gewag gemaakt dat de Landmacht “een zieke

oude man” is. Dat gaat wat ver maar er schuilt

natuurlijk wel een kern van waarheid in als je ziet wat

de Landmacht allemaal aan mensen en materieel

heeft moeten afstoten om aan de bezuinigingen te

kunnen voldoen.

En de baas van de Landmacht, luitenant-generaal Leo

Beulen, doet in hetzelfde artikel een uitspraak die er

ook toe doet. Hij zegt: “Personeel eerste prioriteit”.

Kijk daar hebben we wat aan. Alleen hij moet dit niet

tegen een verslaggever zeggen maar tegen zijn baas

de minister van Defensie!

In brieven die ik lees en in de Personeelsrapportage

wordt die slogan: ‘Personeel eerste prioriteit’ ook

telkenmale aangeheven. In het vorige nummer van

ACOM Journaal heb ik daar eveneens opmerkingen

over gemaakt. De Defensienota gaat ook uit van

“investeren in onze mensen” en dat Defensie “een

aantrekkelijke en betrouwbare werkgever” wil zijn.

Ook wordt iedere keer aangegeven dat alles goed

gaat komen door wervings- en behoud-maatregelen.

Maar zoals ook in het genoemde nummer van ons

bondsblad wordt vastgesteld is er nog steeds geen

onderhandelingsmandaat om alle mooie woorden in

daden om te zetten en zo snel mogelijk een mooi

arbeidsvoorwaardenresultaat te realiseren.

Dus minister: Zet deze woorden ook om in daden en

investeer niet alleen in materieel maar vooral in

personeel. Als er 43 miljard geïnvesteerd kan worden

in materieel heeft u vast ook wel geld om uw mensen

een mooi arbeidsvoorwaardenpakket aan te bieden.

Het personeel van Defensie heeft daar het volste

recht op.

De maand mei is ook de maand van gedenken en

herdenken. Dat er blijkbaar mensen zijn die dat willen

verstoren door geschreeuw tijdens de 2 minuten stilte

op de Dam, en dat zelfs door middel van een

rechtszaak willen afdwingen, kan er bij mij niet in.

Laten wij in alle waardigheid

de slachtoffers herdenken

die gevochten hebben voor

onze vrijheid. Als je zo nodig

wilt schreeuwen doe dat

dan tijdens een Bevrijdings-

festival, dan horen wij het

tenminste niet.

Gelukkig is de plechtigheid

op de Dam waardig

verlopen en was tijdens de

2 minuten stilte alleen wat

gekrijs van meeuwen te

horen.

15

17

21

10

3