Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

UW VOO R Z I T T E R

INHOUD

Inleveren kopij ACOM Journaal

#11: 14 oktober

#12: 11 november

ACOM de Bond van

Defensiepersoneel

acom_mil_bond

Jan Kropf

De tijd vliegt voorbij en inmiddels lijkt het wel herfst.

Koud en guur en zelfs de hagelstenen kletteren op

het dak. Overigens geldt dit herfstachtige niet alleen

voor het weer, maar ook voor vele onderwerpen die

ons allen indirect dan wel direct raken of kunnen

raken. Herfst is immers een tijd waarin het weer

nogal grillig kan zijn en snel kan veranderen.

Eén van de vele zaken waar veel commotie over is

lijkt mij toch wel alles rondom de pensioenen. Ik had

oprecht verwacht dat daar op Prinsjesdag toch wel

wat meer aandacht voor zou zijn. Dat de politiek zou

aangeven hoe men de voorliggende kortingen zou

gaan voorkomen of op zijn minst uitstellen.

Maar niets van dat alles. Veel kabaal van vele

“prominenten” maar niet veel goeds of hoopvols.

Maar laat ik daar nu niet teveel over uitweiden, daar

hebben anderen al genoeg over gezegd, en ook Ben

Groen geeft daar in een artikel in dit nummer van

ACOM Journaal weer wat meer informatie over. In

die zin is dat ondertussen een serie artikelen aan het

worden die ik altijd graag lees.

Een tweede voorbeeld van grilligheid is de situatie

rondom de protestactie van de boeren die recentelijk

in Den Haag gehouden werd. Een actie waar ik een

groot begrip voor heb, - zelfs nadat ik daardoor uren

in de file heb gestaan!

Uiteraard zet zo’n actie mij ook aan het denken in

relatie tot Defensie. Ook bij Defensie in het algemeen

en voor het personeel in het bijzonder, moet immers

nog veel gebeuren. Een grote actie zou wellicht weer

eens een keer op de discussietafel terecht kunnen

komen. Als ik dan beelden zie van grote colonnes

tractoren die van links naar rechts slingeren op de

carnavalsmuziek van het driemanschap Snollebolle-

kes uit Brabant, kan ik uiteraard mijn lachen niet

houden,- hoe ludiek kan het zijn.

Maar ook de (te) grote aantallen tractoren op het

Malieveld en de daar ten beste gegeven wielspins

waardoor de grasplaggen door de lucht vlogen, waren

ludiek. Hoewel het Haagse groenbeheer daarover

ongetwijfeld heel anders zal hebben gedacht. Ik zie

het al voor mij, grote aantallen Defensievoertuigen in

colonne naar het Malieveld en de beschikbare

luchtvaartuigen collectief in de lucht erboven.

Eindelijk eens de aandacht die Defensie verdient!

Hoe mooi zou dat zijn…

Als ik echter de dag na de acties in de pers lees dat

de politiek toch vooral wil gaan snijden in de

veestapel, sta ik, net als vele boeren, weer met beide

benen op de grond. Het moment van aandacht is

geweest, vervolgens doet de politiek een plas en

alles is weer zoals het was.

Zo zal het artikel in De Telegraaf van 3 oktober waarin

premier Rutte aangeeft dat er extra geld naar

Defensie moet gaan ook wel weer opgewarmde lucht

blijken.

Grillig en wisselen, zoals eerder aangeven, net als de

herfst.

Datzelfde geldt ook voor Marco Kroon, een van onze

ridders Militaire Willemsorde. RMWO wordt men

‘niet zomaar’ en wat mij betreft staan de daden die

ervoor gezorgd hebben dat ook Marco Kroon

geridderd werd, op geen enkele wijze ter discussie.

Deze man is een Held, en dat schrijf ik bewust met

een hoofdletter. Maar hij is ook een man die de

laatste tijd veelvuldig in het nieuws is en helaas niet

altijd positief.

Hoge bomen vangen veel wind, zeker in de herfst,

maar voor mij staat ook vast: Iedereen is onschuldig

totdat het tegendeel bewezen is. Dat geldt ook voor

Marco Kroon, - misschien zelfs juist voor Marco

Kroon. Reden temeer voor ACOM Journaal om hem

te interviewen. Een interview waarin hij zijn verhaal

vertelt. Een duidelijk

verhaal.

Ik wens u allen veel

leesplezier toe en hoop dat

we allen niet teveel last

zullen ondervinden van de

herfst, het kan dan immers

niet alleen grillig zijn maar

ook stevig stormen.

@Jan_Kropf

@AcomCarib

@ACOM_Mil_Bond

Fred van Iersel 25 jaar

bijzonder hoogleraar

‘Vraagstukken

Geestelijke Verzorging

Krijgsmacht’.

18

‘Onbaatzuchtige dienst-

baarheid binnen de

krijgsmacht’, thema van

de 53

ste

conferentie van

Apostolat Militaire

International (AMI).

06

Militair-Ambtenaar en

Rechtspositie (MAR):

Afwijzing ontslagaan-

vraag militair wegens

uitzending

21

SOD Actualiteiten:

Aftrap onderhandelin-

gen over nieuw loon-

gebouw voor de

sector Defensie.

14

3