Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

UW VOO R Z I T T E R

INHOUD

Inleveren kopij ACOM Journaal

#10: 17 september

#11: 15 oktober

ACOM de Bond van

Defensiepersoneel

acom_mil_bond

eon van der Hulst

Mogelijk onjuiste

pensioenopslagen

ingehouden? Dien een

‘stuitingsbrief’ in.

Militair-Ambtenaar

en Rechtspositie:

Wangedrag binnen

de krijgsmacht.

Nationale herdenking

15 augustus 1945.

‘Uiteindelijk overwint

de geest!’

Leren van

geschillen:

Lessen medezeg-

genschapstraject

Marinierskazerne

Vlissingen.

Vreemd om tijdens mijn vakantie toch een voor-

woord te schrijven voor ACOM Journaal (AJ), maar

er is alle reden toe om er even tijd voor te maken.

Ook de publicatie van het septembernummer van

AJ is vervroegd en wel om dezelfde reden.

Op 13 juli jl. is een principe-onderhandelingsresul-

taat bereikt met daarbij de afspraak dat dit resultaat

verder uitgewerkt diende te worden waarbij als

uiterste datum 20 augustus werd aangehouden. Dit

is gelukt! Om u zo snel als mogelijk inzicht te geven

in het behaalde onderhandelingsresultaat is de

publicatie van de septembereditie van AJ dan ook

naar voren gehaald.

Op 20 augustus is de integrale tekst van het

resultaat al op onze website geplaatst en in dit

nummer van uw bondsblad wordt vooral ingegaan

op de inhoud van het resultaat. Ook wordt zoveel

mogelijk geduid wat het nu eigenlijk allemaal

inhoudt. Het wordt dus een uitgave die naast de

normale maandelijkse items vooral gewijd is aan het

bereikte resultaat.

Zonder dat ik er inhoudelijk verder op in wil gaan,

dat ziet u verderop wel, ben ik wel blij dat er nu

eens een onderhandelingsresultaat is nog voordat

de termijn van het huidige arbeidsvoorwaardenak-

koord is verstreken. Daarnaast is in de voorgestelde

looptijd (van een eventueel akkoord) ook eindelijk de

lang gekoesterde wens van een volledige einde-

jaarsuitkering bereikt.

Uiteindelijk bepalen onze leden wat ze van dit

resultaat vinden. Daartoe zullen de onderhandelaars

van de ACOM en de centrales ACOP en AC het land

intrekken om een toelichting te geven op het

resultaat. De CMHF heeft, om haar moverende

redenen, besloten niet mee te doen met deze

gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast zal uiteraard elke bond op zijn eigen wijze

de achterban raadplegen. Zoals ik al in het vorige

nummer van AJ heb opgemerkt ben ik de staats­

secretaris dankbaar dat zij zelf (na enig aandringen)

de onderhandelingen vlot heeft getrokken met dit

resultaat als gevolg. Let in ieder geval op de

aankondigingen, onder andere op onze site

www.acom.nl

en

social media,

van de bijeenkom-

sten en achterbanraadpleging en laat uw stem

horen.

Verder is het een mooie zomer geweest en de

vakantietijd zit er voor de meeste mensen weer op.

We gaan er dus weer met frisse geest en uitgerust

lichaam vol tegenaan. Helaas heeft het journaille

geen reces en moet het zijn kranten gewoon vol

blijven schrijven. Dan moet je wel dingen gaan

verzinnen of uit de oude doos halen. Dat heet dan,

met name ook op de redacties, dat ‘de komkom-

mers weer laag komen overvliegen’. Defensie is

meestal een geliefd onderwerp. En omdat het om

‘nieuws’ moet gaan, niet altijd in positieve zin.

Waar je zou verwachten dat er met waardering en

respect aandacht gegeven zou worden aan de

herdenking op 15 augustus van de Japanse

capitulatie in Nederlands-Indië, weet de pers altijd

wel weer een zogenaamde deskundige te vinden

die een bepaalde (negatieve) mening heeft over de

rol van de militairen in dienst van het Koninkrijk der

Nederlanden.

Alsof er van de andere kant

geen afschuwelijke dingen

hebben plaatsgevonden.

Ieder conflict en oorlog is

er een teveel maar waar

partijen de strijd met elkaar

aangaan vallen aan beide

zijden slachtoffers.

Ik wens u veel

arbeidsvreugde toe na een

welverdiende vakantie

@AcomCarib

@ACOM_Mil_Bond

@LeonvdHulst

11

20

22

06

3