Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

UW VOO R Z I T T E R

INHOUD

10

12

14

Inleveren kopij ACOM Journaal

#12: 20 november

#01-18: 20 december

ACOM de Bond van

Defensiepersoneel

@ACOM_Mil_Bond

@LeonvdHulst

6

Leon van der Hulst

Tweede Kamer eist

stevig ingrijpen bij

Defensie tegen ‘structu-

rele mishandelingen’

binnen de krijgsmacht.

Minister Ank Bijleveld en

staatssecretaris Barbara

Visser moeten vol aan de

bak bij Defensie.

Schadevergoedingen

voor veteranen – de

stand van zaken.

Iedereen voor de

medezeggenschap

en de inzet van de

medezeggenschap

voor iedereen.

Defensie stond de laatste tijd niet erg in positieve zin

in de media. De Volkskrant van 2 november jl. had er

zelfs 3 pagina’s van volgeschreven. Het gaat om het

feit dat militairen zijn mishandeld bij ontgroenings­

rituelen. (Zie ook elders in dit nummer.)

Vervolgens gaat het verder over iemand die al lang in

dienst zat en gedetacheerd was bij een eenheid in

Schaarsbergen. Ook wordt er melding van gemaakt

dat de (vermeende) daders strafoverplaatsing hebben

gekregen. Mijn informatie is dat ze zijn ontslagen. Zal

wel iets te maken hebben met journalistieke

‘waarheden’ en de bronnen waar ‘het journaille’ zijn

informatie vandaan haalt.

Hoe het ook zij ontgroening of vernedering, laat staan

mishandelingen, van welke aard dan ook, kan echt

niet. Gelukkig hebben wij binnen Defensie een

Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) waar

klachten ingediend kunnen worden.

Maar daar wringt ook een beetje de schoen: Het is

toch een organisatie binnen Defensie. Dat zou ertoe

kunnen leiden dat slachtoffers toch denken: ‘Laat ik

het maar niet doen want het zou kunnen leiden tot

bekendheid en als oncollegiaal gedrag bestempeld

worden’.

Ik ben heel helder wat dit betreft: Iedere leidingge-

vende dient te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Als er zelfs maar een vermoeden van een misstand is

moet er een commandantenmelding gemaakt worden

en aangifte gedaan worden bij de Marechaussee.

Mocht die drempel niettemin ‘te hoog’ zijn omdat het

toch gaat om een organisatie binnen Defensie, dan

moet het maar extern belegd worden. De Onderzoeks-

raad Voor Veiligheid sprak over een cultuurprobleem.

Laten we dit dan eens echt aanpakken. De ACOM zal

de nieuwe staatssecretaris (StasDef) hierover

benaderen.

Gesproken over de nieuwe bewindslieden op

Defensie. Twee vrouwen, - ik heb daar geen positieve

of negatieve gedachten over. Het gaat om de invulling

van het ambt en hoe dat uitpakt zal nog moeten

blijken. Ik wens ze in ieder geval veel succes. Ze

beginnen met een positief saldo blijkens de regerings-

verklaring. Anderhalf miljard is in ieder geval een goed

begin als je dat vergelijkt met wat voorgaande

bewindslieden ‘meekregen’.

Waarom we nu ineens weer een StasDef hebben zal

wel iets te maken hebben met de 4 partijencoalitie.

Overigens hoop ik niet dat de StasDef er gekomen is

omdat dan de minister niet direct af hoeft te treden.

Er komen namelijk nog wel wat dossiers op tafel

waarbij de wolven in de Tweede Kamer staan te

trappelen om daarbij de slachtoffers te zoeken. Denk

hierbij maar aan bovengenoemde narigheid en het

Chroom 6/CARC onderzoek waarover binnenkort een

rapport zal verschijnen.

Maar dan, toch nog iets over het onderhandelingsre-

sultaat arbeidsvoorwaarden. De onderhandelaars zijn

het ganse land doorgereisd om het nader toe te

lichten en elke bond zal het onderhandelingsresultaat

aan zijn leden voorleggen.

Voor informatie over ‘waar’ en ‘wanneer’ betreffende

onze ledenraadpleging wil ik u graag verwijzen naar de

nieuwsbrief die uitgestuurd is en de informatie op de

site

www.acom.nl

Ik roep alle leden op om

aanwezig te zijn op de

bijeenkomsten, hun vragen

te stellen en hun mening te

geven.

3