Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

N I E UWS

Militairen en burgers die streden

en vielen voor onze vrijheid

Na de eerste krans door koning Willem-

Alexander en koningin Maxima, traden, naast

vele anderen, ook de Commandant der

Strijdkrachten en zijn operationele comman-

danten aan, om namens de krijgsmacht een

krans te leggen.

Traditiegetrouw werden, door Defensie en op

initiatief van anderen, zowel in Nederland als

elders in de wereld (missie- en plaatsingsge-

bieden), onze gevallen collega’s herdacht.

“(De) militaire slachtoffers (-) die in dienst van

het Koninkrijk waar en wanneer dan ook ter

wereld het leven hebben gelaten in de strijd

voor onze veiligheid”.

Kranslegging namens de ACOM

In Den Helder herdacht men, eerder op de

dag, “de gevallenen ter zee” bij het monu-

ment ‘Voor hen die vielen’. Onder de aanwezi-

gen onder anderen de secretaris-generaal van

Defensie Wim Geerts en de Commandant

Zeestrijdkrachten viceadmiraal Rob Kramer. Zij

konden onder meer luisteren naar een

herdenkingstoespraak uitgesproken door

(vloot)aalmoezenier Mike Nagtegaal.

Namens de ACOM legde Stefan Hop, lid van

het Dagelijks Bestuur, een krans bij het

monument. Secretaris-onderhandelaar Jan

Kropf vertegenwoordigde onze bond zowel in

Loenen (Nationaal Ereveld) als in Rhenen

(Militair Ereveld Grebbeberg) bij de respectie-

velijke herdenkingsplechtigheden en de

kranslegging.

Ereveld Vol Leven

Op Nationaal Ereveld Loenen liggen slachtof-

fers uit de Tweede Wereldoorlog begraven en

sinds de jaren tachtig ook “militairen en

burgers die zijn omgekomen tijdens humani-

taire en/of vredesmissies”.

Dit jaar werd de herdenkingsplechtigheid op 4

mei voor de eerste keer uitgebreid met de

ceremonie Ereveld Vol Leven. Bij een aantal

graven stond een “representant” (burger of

militair) van ongeveer dezelfde leeftijd als het

oorlogsslachtoffer dat er begraven ligt. De

bedoeling: Met name voor jongeren duidelijk

te maken dat bij ieder graf het levensverhaal

hoort van een mens zoals zij.

Gelijktijdig met de Nationale Herdenking op

de Dam werden op Militair Ereveld Grebbe-

berg alle militairen (beroeps en dienstplichtig)

herdacht die sinds 1940 zijn omgekomen.

De herdenkingsplechtigheid, in opdracht van

gastheer P-CLAS georganiseerd door 43

Gemechaniseerde Brigade uit Havelte, werd

ook dit jaar bijgewoond door HKH prinses

Margriet en prof. Pieter van Vollenhoven.

Aanwezig waren ook de vertegenwoordiger

van de Commandant der Strijdkrachten en de

plaatsvervangend commandanten van CZSK,

CLAS, CLSK en KMar die een krans legden.

Eresaluut en respectbetuiging

Ook bij de Dodenherdenking op de Waalsdor-

pervlakte, herdenkingsplek met de bekende

bourdonklok in het duingebied bij Schevenin-

gen, gaf de ACOM acte de présence. John

van der Hulst, lid Regioraad van Regio West,

mocht onze bond vertegenwoordigen en een

eresaluut brengen aan de meer dan 250

mensen die in de Tweede Wereldoorlog op die

plek werden geëxecuteerd. Die “het offer van

hun leven (brachten) voor (onze) vrijheid”.

O p d a t w i j n i e t v e r g e t e n !

Indrukwekkend en ontroerend. Dat is elk jaar weer de breed gevoelde

emotie bij de Dodenherdenking. Twee minuten stil als eerbetoon aan hen

“die vielen voor onze vrijheid”. Stilte ook, sereen en niet uiteengescheurd

door (aangekondigd) geschreeuw, tijdens de Nationale Dodenherdenking

bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.

4