Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

ac t u e e l

De ACOM legt het onderhandelaarsresultaat

met een positief advies voor aan de leden.

Het bondsbestuur vindt dat het AVW-resultaat

zowel positieve als negatieve punten bevat

maar dat er onder de streep voor alle groepen

van onze leden

méér

positieve elementen

overblijven. De effecten zullen weliswaar voor

de individuele leden verschillend uitpakken.

Voor elk lid blijft het dan ook een persoonlijke

afweging hoe hij/zij dit onderhandelaarsresul-

taat waardeert.

Niet iedereen kon aanwezig zijn op een van de

vele informatiebijeenkomsten van de geza-

menlijke bonden over het AVW-onderhande-

laarsresultaat. Op het YouTube kanaal van de

ACOM

1

zijn video’s te zien waarin Jan Kropf

een uitvoerige toelichting geeft op het bereikte

resultaat. In het menu op de YouTube site kunt

u ook kiezen voor (kortere) fragmenten per

onderwerp. Op

www.acom.nl

vindt u een

overzicht van onze YouTube filmpjes.

Ledenraadpleging

Onze ledenraadplegingsbijeenkomsten zijn

gepland op de volgende tijdstippen en

locaties:

zie kader.

Indien u niet in het bezit bent van een

Defensiepas voor toegang tot de Defensielo-

catie kunt u zich aanmelden via het bij de

desbetreffende locatie vermelde e-mailadres.

Indien u dit tijdig doet (zo mogelijk minimaal

drie werkdagen van tevoren) zal de regio u

aanmelden als bezoeker.

Wij verzoeken u met klem om naar een van de

ledenraadplegingen te komen en daar even­

tuele vragen te stellen aan uw onderhandelaar

en/of de andere leden van het dagelijks

bestuur. Ook kunt u daar aangeven of u al dan

niet instemt met het bereikte onderhandelaars-

resultaat. Indien u onverhoopt verhinderd bent

kunt u uw mening ook geven via de e-mail,

hiervoor is het e-mailadres

AVW@ACOM.nl

beschikbaar tot 22 november om 17:00 uur.

Na de sluitingsdatum zal het definitieve

standpunt van de ACOM worden bepaald en

samen met dat van het CNV uitmonden in het

standpunt van onze centrale de CCOOP. Het

CCOOP-standpunt zal dan op 24 november

a.s. aan de minister van Defensie kenbaar

worden gemaakt. Van de gecombineerde

Achterbanraadpleging ACOM

onderhandelaarsresultaat Arbeid

Datum:

Locatie:

E-mailadres:

13 nov. 14.00 uur

Generaal Spoorkazerne,

Vastenburgzaal Ermelo

RegioMidden@acom.nl

15 nov. 10.00 uur

De Witte Raaf,

Den Helder

RegioWest@acom.nl

16 nov. 09.30-12.00 uur

Johan Willem Friso kazerne Zaal 34

De Brammert, Assen

RegioNoord@acom.nl

16 nov. 14.00-16.00 uur Vliegbasis Leeuwarden, MFR-2 ruimte

RegioNoord@acom.nl

21 nov. 09.15-12.00 uur

Kamp Holterhoek,

KEK Gebouw Cloostermanzaal

RegioOost@acom.nl

22 nov. 09.00-11.00 uur Vliegbasis Woensdrecht, Schuttershof MFR 2

RegioZuid@acom.nl

22 nov. 13.00-16.00 uur

Echos Home 'de Vrijheid',

Eindhovensedijk 33, Oirschot

RegioZuid@acom.nl

De ACOM trekt tot en met 22 november het land in om het onderhande-

laarsresultaat arbeidsvoorwaarden aan zijn leden voor te leggen. De eerste

bijeenkomst waarop leden zich konden uitspreken over het onderhande-

laarsresultaat had plaats op Curaçao. Curaçao? Ja, dat zit zo: Onderhande-

laar Jan Kropf, namens de gezamenlijke bonden op het eiland voor de

informatiebijeenkomst op marinebasis Parera, maakte van de gelegenheid

gebruik om te peilen wat de ‘Curaçaose’ ACOM-leden vinden van het bereik-

te AVW-onderhandelaarsresultaat.

4