Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

Stoor

zender

Wat moet ik nou geloven? Deze vraag stel ik me al

enige tijd, en het wordt me steeds moeilijker om een

antwoord op die vraag te vinden.

Als je als (luchtmacht-)kind alles al hebt wat je nodig

hebt voor datgene waarvoor je bent aangenomen,

namelijk

airpower

, ga je je geld investeren in uiterlijke

schijn. De ooit zo bewonderde KLu doet dat anno

2018 in, - ja echt –, nieuwe ceremoniële tenuen.

Je zou dus zeggen, dat alles daar bij die luchtmacht

perfect is. Ondanks de stroom van sensationele

goed-nieuws tweets van de oppervlieger Luyt, weet

elke man/vrouw op de werkvloer wel beter.

Die goed-nieuws tweets lijken overigens wel een

afgesproken (opgelegde?) policy van het soort, waar

geen gebrek aan bestaat, namelijk de categorie

opperofficieren. Waar bij Defensie is er geen perso-

neelsgebrek aan militairen? Op de hoge staven van

de krijgsmachtdelen en op het ministerie zelf! En

was het niet zo, dat Defensie inmiddels ‘enigszins’ is

gekrompen, terwijl het aantal hekwerken, en equi-

valenten, dat niet heeft gevolgd? Dus tijd voor goed

nieuws is er volop...

Dennis toch: Waarom waarschuwde je de ‘jeugd’

niet, over het zwarte gat waar ze instappen, maar

schreef je: Vanavond op de KMA bij de inauguratie

van onze jongste lichting aanstormende officieren…

Waarom schrijf je niets over de personele tekorten en

voortdurende uitstroom?

Nee dan maakt opperschipper Kramer in zijn “hoe be-

steed ik mijn tijd” het nog even doller…Waarschijnlijk

met in zijn achterhoofd de mogelijke

‘vervolgfuncties’ na zijn leeftijdsvertrek, laat

hij zo maar optekenen dat de nieuwe sche-

pen in Nederland gebouwd moeten worden. Alsof

een opperschipper daar iets over te zeggen heeft.

En... eerst die schepen zien en dan geloven: De

staatssecretaris kan nog zulke mooie brieven naar het

parlement sturen over behoeftes… maar realisatie

en de harde euro’s komen pas na de volgende verkie-

zingen weer op tafel als punt van discussie. Waarom

beste Rob laat je je niet uit over de ellende van het

Mariniers-Zeeland dossier?

En dan het krijgsmachtdeel, dat recent nog een zieke

oude man genoemd werd. De baas van dat landleger

kan enige realiteitszin niet worden ontzegd: “Lang

was ons credo dat we wel personeel maar geen geld

hadden. Nu is het geld er, maar hebben we moeite

om personeel te krijgen.”

Wat wil je ook met een werkgeefster, die wel twittert

over weer een vrouwelijke generaal (commodore),

maar zich van arbeidsvoorwaardenonderhandelingen

verre houdt.

Ik geloof toch dat ik voor nu

eerder de pessimistische

geluiden geloof, maar ik

laat me in de toekomst

graag verrassen. De-

fensie: Beterschap

gewenst!

N I E UWS

Betaaldata

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

Mei

24 mei (incl. vakantiegeld) 23 mei

23 mei

Juni

22 juni

21 juni

21 juni

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op

de rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.

** Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

Ledenvergadering Regio West

Regio West organiseert op 23 mei 2018

haar jaarlijkse regioledenvergadering.

Plaats: Den Helder

Tijd: 10.45 uur – ca. 12.30 uur.

Op de agenda (die ter plekke wordt uitgedeeld) onder meer:

• Actualiteiten vanuit het DB

• Update arbeidsvoorwaardenoverleg.

Op het programma verder een presentatie over Veteranenbeleid en

nuldelijnszorg.

Alle regioleden (ACOM-leden die wonen in de volgende postcode

zones: 1000 tot 1389; 1398 tot 1425; 1428 tot 3349 en 3381 tot 3399)

zijn van harte welkom. Wij zijn ook naarstig op zoek naar collega’s die

ons team willen versterken als lid van de Regioraad of als locatie­

vertegenwoordiger.

Aanmelden of meer informatie via

regiowest@acom.nl

Me e t & G r e e t

Met de voorzitter en secretaris-

onderhandelaar van de ACOM

U werkt bij Defensie, geplaatst op Curaçao en u wilt

onder meer:

• nadere uitleg over het huidige akkoord

arbeidsvoorwaarden (avw),

• uitleg over de Defensienota

• meer weten over rechtspositionele zaken,

• het naatje van de kous weten waarom de

onderhandelingen voor een nieuwe avw maar niet

van de grond komen,

• ondersteuning,

• en noem verder maar op.

Nou dat treft! De voorzitter en secretaris-onderhandelaar van de ACOM,

Leon van der Hulst en Jan Kropf, komen naar u toe op Parera!

Ze staan voor u klaar, geheel

tot uw beschikking op

donderdag 24 mei

van

10.00 tot 12.00 in de Multi-

functionele ruimte, Gebouw

Karel Doorman, Marinebasis

Parera.

Iedereen maar dan ook

iedereen is van harte welkom!

5