Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

Stoor

zender

De OPCO’s klagen al geruime tijd over het 20%

personeelstekort, dat als een steen om de nek van

onze ‘leiders’ hangt. Welaan moet de opperschip-

per Kramer gedacht hebben, daar moet wat aan

gedaan worden. Dus “alle hens” voor de wervers

van Zijne Majesteits oorlogsbodems.

En waar zijn ze mee aangekomen? Nee geen kranig

personeel voor de grote bovenwatereenheden, de

kleine bovenwatereenheden of de onderwatereen-

heden. Nee een heuse ‘zeemeermin’. Ooit heb ik

haar Jeanne van Den Haag genoemd, maar nu is

het reserve kapitein-luitenant ter zee speciale

diensten Jeanine Hennis-Plasschaert.

Welke rol ze zal spelen is mij (en haar ?) onduidelijk,

maar de Admiraal BENELUX kan zich bij zijn

Deense collega nu toch even laten zien… Het komt

immers niet zo vaak voor, dat je een ex-minister in

je organisatie als levend boegbeeld kunt showen,

en hij, de Deen, moet het maar doen met een in

opdracht van een bierbrouwer gemaakt beeldje van

1,25 meter in Kopenhagen.

Het toont maar weer aan hoe de gekheid in de

Defensieorganisatie heeft toegeslagen. Beeldvor-

ming is kennelijk belangrijker dan effectieve

inzetbare personele en materiele middelen.

Gekheid is eigenlijk ook te benoemen als

“cultuur”. Nou daar is Defensie recent ook

op allerlei plaatsen mee geconfronteerd. De

commissie onder leiding van Van der Veer (ex-SHELL

topper) heeft het ontbreken van voldoende aandacht

voor veiligheidscultuur bij Defensie aan de kaak

gesteld, en zelfs durfde het Sociaal Cultureel

Planbureau recent nog te stellen: “We zagen dat

mensen bij defensie zo diep in de organisatie kunnen

zitten, dat ze niet meer zien wat gek is en wat niet.”

Gelukkig, naar mijn mening, komt er langzamerhand

toch het besef, dat onderzoeken naar die cultuur,

door mij benoemd als gekheid, extern moeten

worden uitbesteed, en niet KUNNEN worden

overgelaten aan internen, die (misschien) zelf aan die

gekheden hebben meegedaan, of hebben gekwalifi-

ceerd als “eigen aan het militaire beroep”.

Vaak ga ik in op allerlei zaken, waarvoor ik “de

leiding” verantwoordelijk houd. Dit keer verkondig

ik de mening dat we moeten meewerken onder het

motto: “Verbeter de wereld

en begin bij jezelf”.

Wees ervan over-

tuigd, dat zoge-

naamd gewoon-

doen, een

verrijking kan zijn

van Uw eigen

gevoel.

AC T U E E L

Algemene Ledevergadering

ACOM Regio Midden

Betaaldata

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

Februari

23 februari

22 februari

22 februari

Maart

23 maart

22 maart

22 maart

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op

de rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.

** Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

Regio Midden organiseert haar Algemene

Ledenvergadering op 24 april a.s.

Locatie:

ECHOS Home de Schakel te Ermelo.

Aanvang:

10.00 uur.

Agenda:

- Opening

- Mededelingen

- Vaststellen agenda

- Concept besluitenlijst Alg. Regioledenvergadering Midden 12 april 2017

- Jaarverslag ACOM Regio Midden 2017

- Actualiteiten door lid DB

- Rooster van aftreden/verkiezing Regioraadleden

- Beleid bestuur 2018

- Rondvraag

- Sluiting.

Continuering luchtmetingen

in Julianadorp op Curaçao

De GGD Amsterdam gaat door

met luchtmetingen in (onder

meer) Julianadorp op Curaçao,

waar veel Defensiepersoneel

woont. De Defensiemedewerkers

en hun gezinnen maken zich al

geruime tijd zorgen over de

schadelijke stoffen die de nabije

Isla raffinaderij uitstoot.

Minister van Defensie Bijleveld-Schouten en haar Curaçaose collega van

Gezondheid, Milieu en Natuur, Camelia-Römer, bereikten op 19 januari jl.

hierover een akkoord. De meetresultaten tot nu toe geven geen aanleiding

tot zorgen. De eerste metingsrapportage dateert van september 2017.

Samenwerking verstevigd

Met de overeenkomst is de samenwerking tussen het land Curaçao, het

ministerie van Defensie en de GGD Amsterdam verstevigd. De uitstoot

van de raffinaderij en de hoeveelheid schadelijke stoffen worden

geregistreerd en zodra de meetresultaten zijn geanalyseerd, publiceert

de GGD Amsterdam die op haar website.

De GGD Amsterdam voert op meer plaatsen op Curaçao luchtmetingen

uit. In opdracht van Defensie ook in Julianadorp.

5