Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

Stoor

zender

Hopelijk bent U weer veilig terug van verlof, reces, vakantie

of welke naam U ook wilt verbinden aan een periode van

lekker niets-doen... Deze nederige nieuwsvolger kon door

allerlei zaken echter niet op 1 oor in de verzengende zon

gaan liggen, want kennelijk wordt er bij Defensie alles

gedaan om ook in de komkommertijd in het nieuws te

blijven. Dat is nog eens werken in shiften….

U en ik zullen waardering hebben voor het werk dat door

de onderhandelaars is verricht om de eerdere gedane

belofte in te lossen om op 20 augustus met een onder-

handelaarsresultaat te komen, waarvan de inhoud aan de

achterban kan worden voorgelegd. Woorden uit hun jargon

als franchise, eenmalige uitkering, of looptijd worden weer

gebruikt alsof iedereen op de werkvloer door de bomen

het bos kan zien…

En dus krijg je allerlei vergelijkingen met andere sectoren

over wie krijgt er meer in de loonzak dan ik of wie heeft

een betere pensioenregeling. Als de onderhandelaars het

land ingaan om hun resultaat voor te leggen, zou het mij

vreemd voorkomen als dat soort vragen niet wordt afge-

vuurd, om nog maar niet te spreken over het ongenoegen

van hen die net aan de verkeerde kant van de streep staan,

en net niet de positieve kanten van het resultaat zullen

ervaren.

“En als het niet kan zoals het moet - dan moet het maar

zoals het kan”, en “

Fuck the rules

” zijn uitdrukkingen, die

sinds kort binnen Defensie, ja zelfs in het kasteel op het

Plein in Den Haag, gehoord worden. Als het nou alleen bij

woorden zou blijven, zou je kunnen denken, dat hier een

aantal gefrustreerde (hoofd- of opper-) officieren aan het

wargamen

’ zijn, maar niets is minder waar...

Zo wordt in deze tijd van arbeidsvoorwaarden-

onderhandelingen plots duidelijk, dat een Ridder

een uitkering in natura (namelijk advocaatkosten) heeft

gekregen van 300.000 euro’s, terwijl de interne defen-

sieregels slechts 25.000 toestaan en dan nog voor zeer

speciale zaken, en niet voor een verdenking van zaken, die

je in ‘eigen’ tijd hebt uitgespookt... Maar nee hoor... Ridder

Kroon heeft een bijzondere positie opgedrongen gekregen

en dus moet de portemonnee maar (weer) open.

Waarom zouden we regels ook volgen; nietwaar Mevrouw

de Minister?Waarom zo genereus voor de een en waarom

moet de ander uitrustingsstukken (kleding) zelf aanschaf-

fen om zo enigszins comfortabel een missie te overleven?

En hoe verhoudt dit zich met de aalmoes, waarmee de

Chroom-6 slachtoffers werden afgescheept, die wel in Uw

dienst ziekten hebben opgelopen maar geen stroomstoot-

wapen in bezit hadden?

Snapt U nou echt niet, ondanks al die hotemetoten om U

heen, dat het zo vaak geconstateerde gebrek aan vertrou-

wen alleen maar vergroot wordt? Om nog maar te zwijgen

over Uw invulling van de ‘C’ in de naam van Uw politieke

partij CDA! Is het dan vreemd dat aan de koffietafel ge-

sproken wordt over het vermoeden dat de Ridder op de

deksel van een beerput zit?

Voor de nabije toekomst

wens ik U allen wijsheid

toe bij de beoordeling

van het onderhande-

laarsresultaat, maar

vooral ook bij het

bepalen of U (nog)

enig vertrouwen heeft

in de werkgever De-

fensie.

Advies CGMD: ‘Nieuw overleg onder onafhankelijke leiding’

Medezeggenschap had

'onvoldoende inspraak' bij besluit

verhuizen marinierskazerne

Defensie had het personeel via de medezeggenschap

meer inspraak moeten geven bij de uitvoering van het

verhuisplan voor de marinierskazerne in Doorn.

Tot die conclusie komt het College voor Geschillen

Medezeggenschap Defensie in een advies aan de

Commandant der Zeestrijdkrachten.

U bent welkom vanaf 15.00 uur in

gebouw de Witte Raaf, op

Marinebasis Den Helder.

Op

www.odops.nl

kunt u sfeerim-

pressies opdoen en u zo nodig

aanmelden als lid (gratis).

De entree is € 10,- te voldoen bij

de ingang van de Witte Raaf. U

krijgt daar muntjes en een mooi

aandenken voor thuis.

Het College adviseert de commandant bovendien om nog eens met de

medezeggenschap om de tafel te gaan zitten.

Men geeft bovendien in overweging “de bijeenkomst(en) onder

begeleiding van een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld vanuit het

Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht (te laten) plaatsvinden”.

Politiek besluit niet ter discussie

Volgens het College staat het besluit om de kazerne in zijn geheel te

verhuizen van Utrecht naar Zeeland niet ter discussie.

“Het besluit van de Minister van Defensie om de Marinierskazerne in

Vlissingen te realiseren staat niet ter discussie. Dit besluit is genomen

op politiek niveau in nauw overleg tussen de Minister en de Tweede

Kamer en valt dus onder het primaat van de politiek. Hierdoor is geen

formele medezeggenschap mogelijk met betrekking tot dit besluit.”

Aldus het College.

Meer inspraak

Maar het College laat zich wel kritisch uit over de voorbereiding en

uitvoering van de verhuizing (de 'hoe-vraag'). Defensie had in dit opzicht

de medezeggenschap meer en intensiever bij de besluitvorming

moeten betrekken. Vooral over het woon-, werk- en leefklimaat was

meer inspraak op zijn plaats geweest.

Defensie is niet gebonden aan de adviezen van het College voor

Geschillen Medezeggenschap Defensie. Maar het departement laat

weten de bevindingen van het College serieus te gaan bestuderen.

Men erkent, meldt persbureau ANP, “dat de medezeggenschap niet

genoeg betrokken was en gaat nu kijken hoe dat verbeterd kan worden.

We gaan daarvoor in gesprek met betrokkenen”.

In de rubriek ‘Medezeggenschap’ gaan we uitvoerig in op deze kwestie.

Zie pagina 10-11.

Oplijndag ODOPS

Donderdag 22 november 2018 vindt de jaarlijkse

Oplijndag van de ODOPS-vereniging plaats.

5