Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

Stoor

zender

Je bent nieuw en wil je profileren... Dat gebeurde op

de eerste dag van het nieuwe kabinet Rutte III door

de nieuwe minister en ( jawel !!) de weer heringe-

voerde staatssecretaris.

"Ik wil het vertrouwen in Defensie herstellen, zowel

bij het personeel als in Nederland”, aldus Bijleveld.

“Politiek, samenleving en Defensiepersoneel moeten

er op kunnen vertrouwen dat de krijgsmacht haar

taken zo goed mogelijk kan uitvoeren”.

“Het kabinet investeert daarom fors in Defensie: 1,5

miljard euro. Met dat extra geld gaan we de krijgs-

macht versterken en vernieuwen”.

Staatssecretaris Barbara Visser zei veel respect voor

de mannen en vrouwen van Defensie te hebben. “Zij

zetten zich - soms met gevaar voor eigen leven - in

voor ons land. Dit belangrijke werk moeten ze zo

goed en zo veilig mogelijk kunnen doen. Daarvoor

moeten ze juiste spullen hebben, voldoende collega’s

om de klus te klaren en kunnen trainen en oefenen.

En natuurlijk verdienen zij goede arbeidsvoorwaar-

den”.Tegen de minister zou ik willen zeggen; zorg

eerst even voor een voldoende uitgangssituatie

vooraleer er wordt gedagdroomd over versterken en

vernieuwen, en met die 1,5 miljard zal het halen van

dat “0”-niveau nog moeilijk genoeg worden...

Jammer voor Barbara, dat de Nederlandse artillerie en

dus hun schutspatroon Barbara het inmiddels zonder

echte stukken (= geschut) moet doen... Maar positief

is het dat ze vindt dat er goede arbeidsvoorwaarden

moeten komen... maar hopelijk ook blijven, anders is

het waar we al zo vaak tegenaan zijn gelopen:

een worst voorhouden en dan overgaan tot

mooie woorden, die niets kosten!!

Maar allez... we geven de nieuwe bewindslieden en

niet te vergeten de nieuwe CDS de kans en ik schreef

het in de super korte ‘beschouwing’ vorige keer al: ik

zal de maat blijven nemen... Wat in de eerste week

dan al opviel, dat de Inspecteur-Generaal der Krijgs-

macht (IGK) zich meende te moeten laten zien en

horen over erkenning van voormalige KNIL-militairen.

Het gaat niet over de inhoud van zijn boodschap, maar

het toont naar mijn mening weer aan dat nog steeds

niet alle kikkers in de kruiwagen willen blijven zitten.

Decoreren is geen IGK-zaak, dus Zwaluwenberg (toch

al een beladen begrip): al ben je fysiek nog zo groot,

keep quiet, en zorg voor waardevolle

adviezen

aan de

nieuwe 'kleine generaal'!!! Nu maar afwachten of het

onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden de

toets van de achterban kan doorstaan… Ik kan me

voorstellen, dat er veel zuur wordt gevonden en maar

weinig zoet...

Eenieder heeft zijn eigen prioriteiten in zulk een

pakket, en het voor iedereen

prima maken is ook een

illusie… Het ziet er in

ieder geval naar uit,

dat

georganiseerd

actie voeren tot

succes kan leiden...

Spreek Uw collega,

die geen vakbonds-

lid is, daar eens op

aan!!!

Betaaldata

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

November

24 novembe

r

23 november

23 november

(incl. eindejaarsuitkering)

December 21 december

21 december

21 december

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de

rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.

** Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

NB: Zie voor alle betaaldata 2018 pagina 7.

• Maandbrief oktober 2017/Wijziging VBD (335273);

• Regeling tot Wijziging VVHO (335274).

U kunt de volledige tekst van de wijzigingen (en de verslagen)

opvragen bij het ACOM Secretariaat onder vermelding van het

bijbehorende nummer.

Zie voor de (overige) documenten en publicaties van het ministerie van

Defensie:

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties

Sectoroverleg Defensie

Ac t u e e l

standpunten van de samenwerkende centrales zal het dan afhangen

of er op 24 november al dan niet een AVW-akkoord wordt gesloten.

ACOM-lid zijn of worden, juist nu!

Sommige mensen zijn verbaasd dat er na het eindbod van de zijde

van Defensie nu een heel ander onderhandelaarsresultaat ligt. Zeker

nadat, vlak na dat eindbod, zo ongeveer de gehele Defensietop, onder

wie de OPCO-commandanten, dat bod had aangeprezen als een

“prima bod”. Daarbij werd er ook voor gewaarschuwd dat bij afwij-

zing van het niet te versmaden eindbod “niets meer zou komen voor

2017”.

Uw bond heeft zich maximaal ingezet om het voorliggende resultaat

uit het vuur te slepen. Dit resultaat is niet tot stand gekomen door

de komst van een nieuwe minister van Defensie of de vorming van

een nieuw kabinet. Nee, het is het gevolg van een langdurig proces

van hard werken (onderhandelen en alles wat daarbij komt kijken)

door alle partijen. Maar met name ook doordat de gezamenlijke

bonden in uw belang de druk op de organisatie hebben opgevoerd

en zijn blijven zoeken naar (en werken aan) mogelijkheden om te

komen tot het resultaat dat wij u nu voorleggen.

Het spreekt voor zich dat ook uw bond sterker is bij een groter

aantal leden en daarom wijzen wij u graag (nogmaals) op onze actie

‘Leden werven leden’. Als u als ACOM-lid een collega aanmeldt om

ook lid te worden geniet uw collega uiteraard vanaf dat moment van

alle voordelen van het lidmaatschap en zal zijn/haar stem ook

meetellen bij het bepalen van het standpunt van de bond. Ook krijgt

het nieuwe lid het gebruikelijke welkomstcadeau, maar ook uw

inspanningen willen wij dan graag waarderen met een extra cadeau.

Ga snel naar pagina 29 in dit ACOM Journaal om (als lid) een nieuw

lid aan te melden.

svoorwaarden

1

De link naar het YouTube-kanaal van de ACOM is:

http://bit.ly/2AnF0da

Handiger is in YouTube in de zoekbalk ‘acom algemeen’ intikken, dan kom je er ook.

5