Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

AC T U E E L

Nog een alternatief voor

burgermedewerkers

Burgermedewerkers bij Defensie

(uitsluitend zij) kunnen er ook nog

voor kiezen een aparte regeling te

treffen overeenkomstig de regeling

die voor medewerkers binnen de

sector Rijk is afgesproken. Dit betreft

een semi-collectieve ANW-hiaatver-

zekering in derde pijler bij een andere

verzekeraar dan Loyalis. Uit een

vergelijking van deze verzekering bij

de sector Rijk met de semi-collectie-

ve ANW-hiaatverzekering in de

tweede pijler bij Loyalis blijkt dat (bij

een bruto/netto omrekening van de

premie en de uitkering) de premies

van de verzekering bij de sector Rijk

iets gunstiger zijn voor jongeren en

de premies van Loyalis iets gunstiger

zijn voor ouderen. Het omslagpunt

ligt bij een leeftijd van circa 38 jaar.

Oppassen: bij het Rijk geldt

een ‘wachttijd’…

Daarnaast geldt er in de verzekering

bij de sector Rijk een ‘Carenzperiode’

van één jaar. In die periode geldt er

voor de verzekeraar dus géén

uitkeringsplicht indien het verzekerde

voorval – i.c. het overlijden van de

verzekeringnemer – zich voordoet.

Daarnaast is in de verzekering van de

sector Rijk een uitsluitingsbepaling

opgenomen in het geval een

burgermedewerker als militair wordt

uitgezonden.

Wat indien u de krijgsmacht

verlaat?

Zoals gezegd staat het hierboven

omschreven tweede pijlerproduct

van Loyalis uitsluitend open voor nog

actieve burgermedewerkers bij

Defensie, actieve militairen en

militairen met leeftijdsontslag. Voor

voormalige burgermedewerkers met

een uitkering vanwege hun eerdere

dienstverband bij Defensie – gedu-

rende welke tijd dus nog ABP-pensi-

oen wordt opgebouwd – is de

eerdergenoemde ANW-hiaatverze-

kering in de derde pijler met Loyalis

afgesproken.

Indien u als burgermedewerker of

militair zelf vertrekt bij Defensie en

daardoor niet meer kunt deelnemen

aan de ANW-hiaatverzekering in de

tweede pijler kunt u desgewenst

zonder voorafgaande medische

acceptatie aansluitend daarop de

ANW-hiaatverzekering van Loyalis in

de derde pijler afsluiten.

Nog vragen?

Informatie over hoe u zich kunt

aanmelden voor de aanvullende

ANW-voorziening heeft u, als het

goed is, inmiddels ontvangen van

Defensie via een e-mail. De militai-

ren met leeftijdsontslag en andere

voormalige defensiemedewerkers

worden per brief geïnformeerd.

Voor meer informatie

Mocht u nog vragen hebben dan

kunt u die via een e-mail naar

info@acom.nl

aan ons voorleggen.

www.loyalis.nl/anwdefensie

(tweede pijler)

www.loyalis.nl/nabestaanden

(derde pijler)

compensatie eindelijk voorhanden

7