Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

De bonden van Defensiepersoneel

willen een extern meldpunt voor

slachtoffers van misstanden bij

Defensie. Bovendien moet een

externe commissie die misstanden

gaan onderzoeken.

De vakorganisaties schrijven dit in een brief

aan staatssecretaris Barbara Visser. Ze doen

daarin een ‘indringende” oproep aan Visser om

de integriteitsproblemen waarmee Defensie

kampt, snel en afdoend aan te pakken.

Veilig beklag doen

Om te beginnen moeten ontgroeningen en

inwijdingsrituelen onmiddellijk worden

afgeschaft. Dat geldt ook voor “geheimhou-

dingsverklaringen in situaties waarin sprake is

van (seksuele) intimidatie”.

Slachtoffers en getuigen van dit soort

praktijken moeten, op een veilige manier en

ongehinderd door wie of wat ook, hun beklag

kunnen doen.

Volgens de bonden zou de werkgever

Defensie op die manier “elke schijn van

Ac t u e e l

Bonden: ‘Extern meldpunt en extern

onderzoek misstanden Defensie’

belangenverstrengeling” of het creëren van

de zoveelste “doofpot” kunnen vermijden.

Forse ingrepen nodig

De vakbonden (de centrales voor overheids-

personeel: ACOP, AC en CCOOP) maken

zich ernstig zorgen over “de cultuur binnen

Defensie”. Er zou in de organisatie sprake

zijn van “een cultuur waarin vernederingen

en misbruik van machtsposities nog steeds

gangbaar zijn”. Ze wijzen hierbij op de

kritische onderzoeksresultaten en aanbeve-

lingen van de Onderzoeksraad voor Veilig-

heid en het spijkerharde rapport ‘Grenzen

aan de eenheid’ van het Sociaal en Cultureel

Planbureau.

Om die funeste ‘Defensiecultuur’ af te

breken zijn forse ingrepen en de inzet van

externe instellingen waar de bonden op

aandringen, vereist. De staatssecretaris

moet dan ook fors aan de bak. Want ook de

Tweede Kamer eist opheldering en kordate

stappen van de kersverse bewindsvrouw.

Zie voor de brief van de Defensiebonden

pagina 17.

Betaaldata

2018

Maand Salaris Defensie*

Pensioen ABP AOW**

Januari

24 januari

23 januari

23 januari

Februari

23 februari

22 februari

22 februari

Maart

23 maart

22 maart

22 maart

April

24 april

23 april

23 april

Mei

24 mei (incl. vakantiegeld)

23 mei

23 mei

Juni

22 juni

21 juni

21 juni

Juli

24 juli

23 juli

23 juli

Augustus 24 augustus

23 augustus

23 augustus

September 24 september

24 september

24 september

Oktober

24 oktober

23 oktober

23 oktober

November 23 november

22 november

22 november

(incl. eindejaarsuitkering)

December 21 december

20 december

20 december

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de rekening van de militair of

burgerambtenaar bijgeschreven.

** Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

Sluiting kantoor ACOM

Vrijdag 8 december 2017 is ons kantoor vanaf 12.30 uur gesloten.

Maar op maandag 11 december staan wij weer op de gebruikelijke

openingstijden tot uw beschikking.

7