Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

1

In 1938 werd Oostenrijk door Hitler ingelijfd bij het Duitse Rijk onder de naam Ostmark. Na de Tweede Wereldoorlog werd het

land weer een zelfstandige staat maar het bleef nog tien jaar lang bezet door geallieerde troepen van Frankrijk, Engeland, de

Sovjet-Unie en de VS. Waarbij de Sovjets als voorwaarde stelden dat Oostenrijk zich voor altijd neutraal moest verklaren. In 1995

werd het land lid van de EU.

Military Ministeries International (MMI).

AMI wil ook een dialoog starten met Pax

Christi International, het Katholieke Geweld-

loosheidsinitiatief en andere organisaties in

het bijzonder over kwesties als:

• nucleaire afschrikking,

• humanisering van oorlogsvoering,

• cyberoorlogsvoering en hybrideoorlogsvoe-

ring.

Daarnaast kunnen de concepten van gewe-

tensvrijheid en godsdienstvrijheid voor

militairen wereldwijd worden onderzocht in

de context van mensenrechten.

De algemene vergadering van AMI stemde in

met een verklaring over de bescherming van

jongeren en kwetsbare volwassenen tegen

seksueel misbruik, zoals vereist door het

Vaticaan voor al zijn gelieerde Ngo’s. Men

ging ook akkoord met het gevoerde financiële

beleid en koos een auditor en kerkelijk

assistent.

Ook werd de AMI-app gepresenteerd, die in

ontwikkeling is in combinatie met de ‘twee-

ting with God’-app. Gesproken werd over de

beste manier om de app te lanceren tijdens

de militaire bedevaart naar Lourdes in 2020.

De app, in diverse talen waaronder het Neder-

lands, is dan te downloaden in zowel de App

Store van Apple als in Google Play voor

Androidgebruikers.

De volgende AMI-jaarconferentie is gepland

van 28 juni tot 3 juli 2020 in Londen.

A L G EME E N

7