Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

A L G EME E N

De ACOM zoekt op korte termijn een

medewerk(st)er Multimedia/Facilitair

De werkzaamheden zullen onder andere betrekking hebben op:

• Het creëren van creatieve en pakkende content voor online publicatie, promotie, ledenwerving;

• Voorbereiden publicaties, interviews en advertenties;

• Publiceren van periodieke of tussentijdse Nieuwsbrieven;

• Het analyseren en up-to-date houden van verschillende social media kanalen zoals Facebook,

Twitter en Instagram;

• Bewaken van de vormgeving van diverse publicaties.

Je hebt actief contact met de medewerkers van de afdelingen Facilitair, Promotie en Ledenwerving.

Wat vraagt de ACOM?

MBO werk- en denkniveau met een recent en relevante afgeronde opleiding.

Je bent energiek, nieuwsgierig, creatief en dol op schrijven. Bovendien heb je een kritische blik.

Je hebt een commercieel inzicht en je bent een multimediale duizendpoot.

Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.

Je bent beschikbaar voor minimaal 20 uur per week

Ervaring is een pré, maar geen eis.

U kunt solliciteren via

info@ACOM.nl.

In vervolg op onze eerdere be-

richtgeving over de op handen

zijnde afschaffing van de ANW-

compensatie kunnen wij u mede-

delen, dat deze afschaffing – die

in eerste instantie met ingang

van 1 februari 2018 zou plaatsvin-

den – op aandrang van de verte-

genwoordigers van de vakorgani-

saties van overheidspersoneel in

de Pensioenkamer met drie maan-

den is uitgesteld.

Daarnaast wordt de doelgroep (deelnemers

en pensioengerechtigden) die per 1 mei 2018

in aanmerking komt voor de ANW-uitzonde-

ringsregeling uitgebreid. Deze doelgroep, die

na afloop van de zogenaamde ‘algemene

coulanceregeling’ op 1 mei 2018 in aanmer-

king komt voor de ANW-uitzonderingsrege-

ling, zal worden vastgesteld op basis van het

eenduidige criterium:

onverzekerbaar

voor 1

mei 2018.

De besluitvorming van het ABP-bestuur

dienaangaande houdt dus in dat

1.

de zogenaamde ‘algemene coulancerege-

ling’ tot 1 mei 2018 wordt verlengd en dat

2.

de doelgroep (deelnemers en pensioenge-

rechtigden) die per 1 mei 2018 in aanmerking

komt voor de

ANW-uitzonderingsregeling

wordt uitgebreid.

In concreto ziet die doelgroep er als volgt uit:

a.

personen die aangeven dat zij voor 1 mei

2018 ongeneeslijk zijn;

b.

personen die voor 1 mei 2018 door een

verzekeraar geweigerd worden en waarbij

voor 1 mei 2018 geen sprake is van een

zogenaamd ‘mantelcontract’ van de

werkgever;

c.

personen die voor 1 mei 2018 (uitsluitend)

verzekerbaar zijn tegen een premie die

gelijk of hoger is dan twee maal de

basispremie van een verzekeraar en

waarbij voor 1 mei 2018 geen sprake is van

een mantelcontract van de werkgever.

In vergelijking met eerder is deze doelgroep

dus nog iets verruimd en omvat niet meer

uitsluitend ongeneeslijk zieke werknemers

maar ook andere categorieën die anders

eventueel tussen wal en schip terecht zouden

kunnen komen. Eind januari jongstleden is

tussen Defensie en de vakorganisaties

afgesproken dat deze benadering ook met

betrekking tot militairen zal worden gevolgd.

Met betrekking tot de ANW-compensatie

zoals deze er

na

1 mei aanstaande uit zal

komen te zien wordt nog onderhandeld

tussen Defensie en de vakorganisaties. Dit

betreft zowel de actieve als post actieve

militairen. Daarbij zal uiteraard ook het

kostenplaatje aan bod komen. Over de

resultaten van die onderhandelingen zullen

wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Voor het overige willen wij nogmaals bena-

drukken, dat er geen enkele reden is voor

bezorgdheid bij diegenen binnen de doel-

groep die bevreesd zijn dat er na hun overlij-

den sprake zou kunnen zijn van substantieel

financieel nadeel voor hun nabestaanden.

Zoals het zich nu laat aanzien zal er voor elke

direct belanghebbende adequate compensa-

tie worden gevonden.

Afschaffing door ABP van ANW-compensatie

met drie maanden uitgesteld

8