Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

A L G EME E N

AMI-symposium 11 juni 2018 voor actief dienende katholieke militairen en andere geïnteresseerden

Heeft het militaire beroep toekomst?

In februari van dit jaar verscheen van de

hand van militair historici drs. R.P.F.

(Rein) Bijkerk en dr. C.P.M. (Christ) Klep

De oorlog van nu - Een rationele kijk op

militair geweld in de 21e eeuw (2018).

Oorlog kent zijn eigen wetten en de rol

van de krijgsmacht daarin is de zo

efficiënt en effectief mogelijke

toepassing van proportioneel geweld.

“We zijn het fenomeen oorlog

gaan zien als een buitenlands-

politiek instrument om 'goed te

doen'. Zowat de gehele defensie-

inspanning gedurende de

afgelopen decennia dreef op

expeditionaire missies die overal

ter wereld vrede moesten

brengen en medemensen

moesten helpen. Maar militair

geweld is niet van nature 'goed'

(behalve wellicht om acute en

grove mensenrechtenschendin-

gen te stoppen) en het langeter-

mijneffect van opbouwmissies is

doorgaans twijfelachtig”.

(Rein

Bijkerk en Christ Klep, Volkskrant

16 februari 2018)

Een conclusie in het boek luidt dat

de militair wordt opgeleid om met

een nauw omschreven taak te

opereren in het hoogste geweld-

spectrum. Maar in de praktijk

wordt hij/zij ook wel uitgezonden

als een soort humanitair ontwik-

kelingswerker met een niet altijd

even heldere opdracht. Dit doet

iets met mensen. Hoe verhoudt

de katholieke militair zich daartoe?

En waar loop je als katholieke

militair in het dagelijkse militaire

leven tegenaan? Is er in het

militaire leven voldoende ruimte

voor geloofsbeleving? Zijn er

bepaalde vragen waar je moeilijk

een antwoord op kunt vinden?

Tijdens het symposium gaan we

hierover in gesprek met elkaar en

met dr. Klep en prof. dr. A.H.M.

(Fred) van Iersel .

Bij deze nodig ik u graag uit om

aan deze nationale AMI conferen-

tie deel te nemen. Deze wordt op

11 juni 2018 gehouden in Huize

Beukbergen, Amersfoortseweg

59, 3712 BB Huis ter Heide.

De conferentie begint om 10.00

uur en zal naar verwachting rond

16.30 uur worden afgesloten met

een borrel,.

Indien uw belangstelling is

gewekt dan bent u van harte

welkom. Wel verzoek ik u zich

vóór 28 mei a.s. aan te melden via

GM.Bikker@mindef.nl

in verband

met de catering en dergelijke. Zo

spoedig mogelijk na 28 mei a.s.

ontvangt u dan het definitieve

programma.

Dit AMI-symposium wordt

gefaciliteerd door de Algemeen

Christelijke Organisatie van

Militairen (ACOM), Het Nationaal

Katholiek Thuisfront (NKT) en de

Stichting tot Steun aan het

Katholiek Vormingswerk voor

Militairen (SKVM).

De ACOM is al ruim 20 jaar de

Nederlandse vertegenwoordiger

van AMI, Apostolat Militaire

International. AMI is een internati-

onale organisatie van katholieke

militairen. Jaarlijks organiseert

AMI een internationale conferen-

tie, waar gesproken wordt over

thema’s die de hedendaagse

katholieke militair bezig houden.

Het Zorgzaam klantpanel

Het afgelopen jaar hebben de Zorgzaam klanten de dienstverlening beoordeeld

met een 8,1. Zorgzaam is hier trots op. Door uw mening kan Zorgzaam haar

dienstverlening verder verbeteren. Daarom is úw mening belangrijk.

Laat uw mening horen

Zorgzaam heeft een speciaal klantpanel ingericht om de mening van haar klanten te achterhalen.

• Wat vindt u belangrijk in uw Zorgzaam Zorgverzekering?

• Hoe ervaart u de begrijpelijkheid van de Zorgzaam website?

• Waar bent u juist erg tevreden over of wat kan worden verbeterd?

Zorgzaam hoort het graag van u. U bent klant en hebt ervaring met de Zorgzaam Zorgverzekering.

Het Klantenpanel iets voor u? Meldt u dan aan voor het Zorgzaam klantpanel. Dit kan heel eenvoudig op

www.zorgzaam.nl/klantpanel.

(Advertorial)

8